en de pl sk

Sprężyny zwojowe

Firma Tohatsu jest jednym z pierwszych producentów sprężyn zwojowych na świecie. Dostarcza różnorodne sprężyny dla wielu gałęzi przemysłu, a jednym z głównych produktów są sprężyny do tłoczników wg normy ISO 10243 i JIS B 5012.
Wszystkie sprężyny TOHATSU zaprojektowano, aby zapewnić najwyższą obciążalność utrzymując maksymalną długość czasu pracy sprężyny. Sprężyny produkowane są z najwyższej jakości hartowanej stali chromowej o trapezoidalnym przekroju drutu (większa dopuszczalne ugięcie sprężyny). W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania firma TOHATSU regularnie przeprowadza testy wytrzymałościowe produkowanych sprężyn.

WARUNKI PRACY I MAGAZYNOWANIA SPRĘŻYN

Środowisko pracy
Sprężyny TOHATSU nie powinny być używane w środowiskach agresywnych. W przypadku pracy w środowiskach agresywnych istnieje ryzyko przedwczesnego uszkodzenia w wyniku korozji. Niezależnie od zastosowanego zabezpieczenia korozyjnego, konieczny jest regularny monitoring stanu sprężyn.

Zakres temperatur stosowania
Sprężyny TOHATSU są zaprojektowane do pracy w temperaturach od 0 do 150°C. Stosowanie sprężyn w temperaturze powyżej 200°C może spowodować trwałe odkształcenie. Temperatura pracy poniżej -30°C może doprowadzić do uszkodzenia sprężyny. Badania trwałości przeprowadzano dla zakresu temperatur od 0 do 50°C.

Uszkodzenie powierzchni
Należy unikać wszelkich uszkodzeń powierzchni sprężyny, jak nacięć, wgnieceń itp. Jeżeli uszkodzenie jest widoczne, należy wymienić sprężynę na nową.

Obciążenie wstępne (Pre Load)
Podczas montażu sprężyn TOHATSU zaleca się stosowanie obciążenia wstępnego odpowiadającego ok. 5% wartości ugięcia sprężyny. Obciążeniem wstępnym nazywamy wartość ugięcia sprężyny, o którą zmniejszy się długość swobodna Lo przez nacisk zmontowanego narzędzia. Praca bez obciążenia wstępnego może doprowadzić do uszkodzenia sprężyny.

Prawidłowe obciążenie sprężyn
Sprężyny TOHATSU należy montować w sposób, który gwarantuje ich osiową pracę podczas użytkowania. Sugerujemy zwrócenie szczególnej uwagi na płaskie dno gniazda sprężyny. Obciążenie boczne oraz nieosiowa praca są częstymi przyczynami uszkodzeń.

Stosowanie trzpieni prowadzących sprężynę
Sprężyny powinny pracować, gdy to tylko możliwe, z trzpieniami prowadzącymi. Jeśli stosunek długości swobodnej Lo sprężyny TOHATSU do średnicy jest większy niż 4, należy stosować trzpienie prowadzące  zabezpieczające przed wyboczeniem. Brak prowadzenia sprężyny może spowodować przedwczesne uszkodzenie.

Poprawny dobór skoku
Należy zwrócić szczególną uwagę na właściwy dobór skoku sprężyn. Praca z ugięciem równym lub większym Lomax doprowadzi do uszkodzenia sprężyny.

Wysokość sprężyny zblokowanej
Poprzez wysokość sprężyny zblokowanej określany jest stan sprężyny, w której zwoje stykają z sobą po przyłożeniu obciążenia. W przypadku gdy dojdzie do zblokowania sprężyny, należy bezzwłocznie wymienić ją na nową. Jeśli sprężyny pracują w grupach, zaleca się wymianę wszystkich sprężyn. Zablokowanie sprężyny powoduje przekroczenie granicy sprężystości materiału oraz trwałe odkształcenie sprężyny (zmianę długości, wyboczenie, powstanie ekstremalnych obciążeń dynamicznych), które może doprowadzić do uszkodzenia narzędzia, a w szczególnych okolicznościach nawet do zagrożenia zdrowia i życia. Zalecamy stosowanie maksymalnego ugięcia wg kart katalogowych (kolumna dla przewidywanej trwałości 200 000 cykli).

Twardość miejsca zabudowy
Sprężyny TOHATSU są produkowane z najwyższej jakości hartowanej stali chromowej. Zalecamy stosowanie pośrednich wkładek hartowanych w miejscu kontaktu sprężyny z narzędziem.

Karty katalogowe - sprężyny zwojowe
Dobór sprężyn Warunki pracy i magazynowania
Sprężyna ISO do zwykłych obciążeń SG Sprężyna ISO do podwyższonych obciążeń SB
Sprężyna ISO do wysokich obciążeń SE Sprężyna ISO do bardzo wysokich obciążeń SY
Sprężyna JIS do bardzo niskich obciążeń TF Sprężyna JIS do zwykłych obciążeń TL
Sprężyna JIS do średnich obciążeń TM Sprężyna JIS do wysokich obciążeń TH
Sprężyna JIS do bardzo wysokich obciążeń TB Podkładka oporowa do sprężyn PDS
Element dystansowy PDK Pierścień gwintowany PDL
Pierścień gwintowany PDM Śruba pasowana z tulejką SPT

Pobierz modele 3D w formacie STP, IGES, Parasolid


© MX NORM 2010-2022 Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Polityka prywatności
powered by e-dtp.com