en de pl sk

O nás

Firma Metalimpex Sp. z o.o. vznikla v roku 2004 ako sesterská spoločnosť firmy Laska Technika Przemysłowa Sp. z o.o., priekopníka na trhu štandardných dielov v Poľsku.  Zabezpečujeme komplexný servis pre našich klientov vo výbere a dodávaní komponentov pre strižné a tvarovacie nástroje, vstrekovacie a odlievacie formy. Naše inovačné riešenia problémov, flexibilita, kreativita a veľká motivácia našich pracovníkov pri zachovaní jednoduchej organizačnej štruktúry nám umožnili v krátkom čase zaujať pozíciu jedného z kľúčových dodávateľov na tomto trhu.

Naša spoločnosť sa nachádza v meste Tychy, ktoré je „hlavným mestom automobilového priemyslu” v Poľsku. Široká škála našich zákazníkov zahŕňa spoločnosti z oblasti výroby náradia, plastov, automobilov, spotrebiteľských produktov a farmácie. Od začiatku podporujeme našich zákazníkov v oblasti dizajnu a výroby sériových produktov.

Dlhoročným pôsobením na tomto trhu naši pracovníci nadobudli technické znalosti, ktoré nám umožňujú efektívny výber technickej dokumentácie a voľbu vhodných materiálov. Ponúkame našim zákazníkom využitie všetkých našich skúseností a možností, ktoré garantujú služby podľa najnovších štandardov a krátke dodacie termíny pri realizácii objdnávok. Taktiež vieme realizovať výrobu produktov podľa špecifickej dokumentácie našich zákazníkov. Naše dizajnové oddelenie (2D/3D ProEngineer, Inventor, Autocad) aktívne spolupracuje pri vytváraní návrhov a schvaľovaní špecifikácií a výkresovej dokumentácie.

Kvalita – to je oblasť na ktorú kladieme mimoriadny dôraz. Spolupracujeme s renomovanými europskymi dodávateľmi štandardných dielov, ktoré zodpovedajú normám ISO a majú požadované certifikáty. Naše oddelenie kvality taktiež selektívne kontroluje dodávky štandardných dielov a detaily výkres vždy prechádzajú 100% kontolou. Naše merné stredisko je vybavené najmodrnejšími technologiami a špecialnymi kalibrami. Na požiadanie zákazníka poskytujeme záznami o meraní a materiálové certifikáty.

Sklad je skutočným srdcom našej firmy. V spolupráci s hlavnými špedičnými firmami realizujeme desiatky dodávok denne. Konštantne udržujeme zásoby hlavných skladových produktov, aby sme vedeli garantovať rýchle dodanie objednávok našim zákazníkom.  Všetky komponenty sú starostlivo zabalené a chránené proti poškodeniu počas transportu a kovové časti sú chránené proti korózii

Pravidelne školenia ktoré organizujeme pre našich zákazníkov sa stali štandardom v našej firme. Naši technický poradcovia majú špeciálne znalosti aplikácii a výberu všetkých našich komponentov. Plne zabezpečujeme záručný aj pozáručný servis nami dodaných dielov. Pracovníci nášho mechanického oddelenia obnovujú plynové pružiny podľa dennej požiadavky. Pre pohodlie a bezpečnosť našich zákazníkov montujeme plynové pružiny priamo do náradia našich odberateľov.  Taktiež kvôli pohodliu a bezpečnosti sme nápomocní pri výbere a inštalácii teplovzdušného systéme a nahrievacích komponentov pre vstrekovacie formy.

Vykonávame priebežný monitoring procedúr a procesov v našej firme za účelom nápravy a zdokonalenia slabších článkov čo prináša požadovaný neustály rozvoj.


© MX NORM 2010-2022 Všetky práva vyhradené | Polityka prywatności
powered by e-dtp.com